كلينيك دندانپزشكي Smile Studio( دكتر شفاعي- دكتر هاشم نژاد)
189 subscribers
بلوار کوثر بین کوثر ۴ و ۶ ساختمان پزشکان ایمان طبقه ۴
روزهای شنبه سه شنبه پنج شنبه بعد از ظهر جهت معاینه و درمان ارتو دنسی ( دکتر شفاعی )
روزهای یکشنبه دوشنبه چهارشنبه بعد از ظهر جهت معاینه و درمان های دندانپزشکی ( دکتر هاشم نژاد)
معرفی کانال به دوستان↙
If you have Telegram, you can view and join
كلينيك دندانپزشكي Smile Studio( دكتر شفاعي- دكتر هاشم نژاد) right away.