كلينيك دندانپزشكي Smile Studio( دكتر شفاعي- دكتر هاشم نژاد)
274 subscribers
21 photos
9 videos
10 links
بلوار کوثر بین کوثر ۴ و ۶ ساختمان پزشکان ایمان طبقه ۴
روزهای شنبه سه شنبه پنج شنبه بعد از ظهر جهت معاینه و درمان ارتو دنسی ( دکتر شفاعی )
روزهای یکشنبه دوشنبه چهارشنبه بعد از ظهر جهت معاینه و درمان های دندانپزشکی ( دکتر هاشم نژاد)
معرفی کانال به دوستان
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آموزش مسواک زدن و بهداشت دهان در مراجعه‌کنندگان ارتودنسی ثابت
درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک