🇻🇳 Vconomics - Nền kinh tế số phi tập trung
15 174 members, 411 online
🔸Vconomics - Nền kinh tế số phi tập trung với hệ sinh thái NFT và dịch vụ DeFi dựa trên sự thấu hiểu khách hàng và minh bạch.

🔸 CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/vconomics-decentralized-digital-economy/
🔸 Twitter: https://twitter.com/Vconomicsio
If you have Telegram, you can view and join
🇻🇳 Vconomics - Nền kinh tế số phi tập trung right away.