Văn Hỉ OTC - 0707475230
@vanhiotc
Chỉ duy nhất 1 telegram @vanhiotc . Còn lại đều là Scam.
If you have Telegram, you can contact
Văn Hỉ right away.