Úp Bô Holding - | Chém gió ra tiền |
27 734 members, 2 660 online
Kênh anh em chém gió về coin, hold coin
Any contact: @Bot_UB

❌ 1 group duy nhất- ko có group thu phí❌
Group chém gió
https://t.me/ubholdcoin

Kênh thông tin thị trường 24h
https://t.me/ubhodingkenh
If you have Telegram, you can view post
and join Úp Bô Holding - | Chém gió ra tiền | right away.