Úp Bô Holding - | Chém gió ra tiền |
40 635 members, 1 569 online
Kênh anh em chém gió về coin, hold coin

Group chém gió
https://t.me/ubholdcoin
Group OTC/Whitelist ICO
https://t.me/otccryptonftvietnam
Kênh thông tin thị trường 24h
https://t.me/ubhodingkenh
Săn hàng sổ xố:
https://t.me/ubraptor
If you have Telegram, you can view post
and join Úp Bô Holding - | Chém gió ra tiền | right away.