Don't have Telegram yet? Try it now!
✆₊₉₉₈ ͧ₉ᷦ₄ͣ ᷫ₄ͣ₂ᷢ₁ͣ₁ᷮ₆₀₁͒
@uZaFaRaP
Qachon START oganing muhimmas. Qande holatda STARTdan chiqaning muhim!
If you have Telegram, you can contact
✆₊₉₉₈ ͧ₉ᷦ₄ͣ ᷫ₄ͣ₂ᷢ₁ͣ₁ᷮ₆₀₁͒ right away.