پشتیبانی پرداخت
@tg_ad
اگر صحبت شما درباره یک آگهی/پرداخت مشخص است، شناسه آگهی را ارسال کنید
If you have Telegram, you can contact
پشتیبانی right away.