مشاوره مالیاتی پزشکان و دندان پزشکان
274 subscribers
@taxdoctor
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری
مولف کتاب "راهنمای کاربردی مالیاتی پزشکان و دندان پزشکان"
بیتا جمالی

@BJ_MoshaverTax
۰۹۱۰۲۰۱۹۱۶۴📱
۰۲۱-۴۶۱۱۰۱۲۶☎️
www.moshavertax.com
If you have Telegram, you can view and join
مشاوره مالیاتی پزشکان و دندان پزشکان right away.