SSB | DMB 3
@ssbdmb3bot
Խնդրում ենք ՄԻԱՑԵ՛Ք BOT-ին․ կարդացե՛ք նամակները և հետևե՛ք հրահանգներին՝ սեղմելով START (НАЧАТЬ,СТАРТ,ՍԿՍԵԼ) կոճակին:
If you have Telegram, you can contact
SSB | DMB 3 right away.