SSB | DMB 2
@ssbdmb2bot
Այստեղ դուք ստանում եք կարևոր ծանուցումներ DIGITAL MARKETING բակալավր դասընթացի վերաբերյալ:
If you have Telegram, you can contact
SSB | DMB 2 right away.