بات شورای صنفی مکانیک
@sharif_senfi_me_bot
شورای صنفی دانشکده مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی شریف
🆔 @Sharif_Senfi_ME
If you have Telegram, you can contact
بات شورای صنفی مکانیک right away.