Don't have Telegram yet? Try it now!
https://zorbasmedia.ru/frod-v-pervoj-polovine-2020-goda/
2020 ������ ������������ ���������� �������������������� ������������������, �� �������� ���� ������ ���������� ���� ��������������������. ������������ �� ������������ �������������������� ���� FraudScore ������������������ ���������� �� ���������������� �������������� �� ������������������ ������������-�������������� �� 2020 ��������.