https://zdorovoe-otechestvo.ru/news/ekaterina-leshchinskaya-prodolzhaem-podderzhivat-finalistov-proekta-tot-samyy-fizruk/
«Здоровое Отечество» вручило награды победителям проекта «Тот самый физрук» в Подмосковном Серпухове.