https://www.ng.ru/style/2023-03-15/16_8680_style.html
В голове – каша, в животе – аквариум