https://www.kaupunkifillari.fi/2020/11/01/mita-hemmettia-helsingin-kaupunki-eiko-teita-apu-kiinnosta/
Mitä hemmettiä Helsingin kaupunki, eikö teitä apu kiinnosta?