https://www.kaupunkifillari.fi/2013/06/10/korkeatuottoisista-pyorainvestoinneista-on-jarjetonta-saastaa/
Korkeatuottoisista pyöräinvestoinneista on järjetöntä ”säästää”