https://www.insamer.com/tr/afet-sonrasi-toplum-sagligi-ve-surveyans.html
Afet Sonrası Toplum Sağlığı ve Sürveyans