https://www.imarketor.com/?p=18821
با وضعیت فعلی قیمت خودرو در ایران، بسیاری از افراد امکان پرداخت هزینه بالای 1.5 میلیارد برای خودرو را ندارند. از طرفی خودروهای شاسی بلند…