Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ibiar.com/P/f6ddc6ab-ba44-4a11-8310-cabb08779673
آیا برنج برای زخم معده خوب است ؟ زخم معده از زخم های گوارشی شایع میباشد و همراه با علائمی دردناک است.