https://www.esciupfnews.com/2023/01/11/alumni-trajectoria-practiques-gnmi/
Sis alumni d’ESCI-UPF comparteixen la seva trajectòria