https://www.caveri.it/blog/2024/07/04/5-scenari-per-la-francia