https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
Consulta les mesures que desplega l'Ajuntament de Barcelona per regenerar el teixit econòmic i social arran de la crisi econòmica derivada de la covid-19.