https://www.barcelona.cat/pla-superilla-barcelona/ca
El model Superilla Barcelona transforma la ciutat per fer-la més resilient, sostenible i inclusiva. És una nova manera de fer urbanisme que posa la vida veïnal al centre, protegeix el comerç de proximitat i opta per la mobilitat sostenible.