https://www.barcelona.cat/cuidembarcelona/ca
Tota la informació per mantenir neta Barcelona: com reciclar el que vols llençar, com fer aportacions al pla de neteja del teu barri, comunicació d’incidències i presentació de la nova contracta de neteja de l’Ajuntament.