https://www.5-tv.ru/news/391480/miny-irastazki-povsudu-kakie-sekrety-vsu-hranit-osvobozdennoe-metelkino/
Мины и растяжки повсюду: какие секреты ВСУ хранит освобожденное Метелкино