https://www.5-tv.ru/news/357956/11-celovek-zazaty-vupavsem-pod-irkutskom-samolete/
11 человек зажаты в упавшем под Иркутском самолете