https://www.5-tv.ru/news/305201/prazdniku-byt-moskovskie-vypuskniki-gulaut-vsu-noc-doutra/
Празднику быть: Московские выпускники гуляют всю ночь до утра