https://www.5-tv.ru/news/301272/zarkie-tancy-iteplye-obatia-brezneva-pokazala-cto-bylo-zakadrom-vecerinocki/
Жаркие танцы и теплые объятия: Брежнева показала, что было за кадром «Вечериночки»