https://www.0223.com.ar/nota/2022-9-22-17-47-0-el-ex-militar-que-se-atrinchero-en-la-casa-se-fugo-del-hospital
undefined