https://webiomed.ai/blog/o-razvitii-sistem-podderzhki-priniatiia-vrachebnykh-reshenii-i-registratsii-ikh-kak-meditsinskikh-izdelii
�� ���������������� ������������ ������������������ ���������������� ������������������ �������������� �� ���������������������� ���� ������ ���������������������� ��������������