https://vdng.ua/news/zhyvimo-zhyttia-vdnh-zaklykaie-ne-vidkladaty-nichoho-na-potim
Живімо життя! ВДНГ закликає не відкладати нічого на потім