https://umowaodzielo.pl/umowa-o-dzielo-i-nowe-koszty-uzyskania-przychodu-kto-straci-a-kto-skorzysta/