https://thao.pw/nghien-cuu-phan-mem-cham-thi-finelinux/
Phân tích phần mềm chấm thi FineLinux