https://technews.tw/2022/08/06/lonsdaleite-found-at-canyon-diablo/
代亞布羅峽谷隕石,首次發現奇怪晶體結構