https://tech.dev-gang.ru/article/microsoft-nedavno-objavila-o-dostupnosti-simuljatora-korporativnoi-sredy-na-osnove-python-s-otkrytym-ishodnym-kodom-pod-nazvaniem-cyberbattlesim-9g7iuyup6z/