https://tech.dev-gang.ru/article/18-cennyh-vesczei-kotorye-stoit-izuczit-v-kaczestve-specialista-po-dannym-0yha6l1nw2/