https://sportznami.pl/spoleczny-wymiar-sportu-czyli-rola-sportu-w-kulturze/
Społeczny wymiar sportu czyli rola sportu w kulturze