https://sotreport.kz/news/minekologii-podaet-v-sud-na-arselormittal-temirtau-za-vosprepyatstvovanie-proverke/