https://sotreport.kz/news/lekarstvennye-rasteniya-vykapyvali-desyatki-inostrantsev-v-turkestanskoj-oblasti/