https://scienceweb.uz/publication/508
IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN TA���LIM-TARBIYA ISHLARI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH | Scienceweb