https://scienceweb.uz/publication/472
YAKKA MASHG���ULOTLARDA KAR BOLALAR NUTQINI O���STIRISH BO���YICHA KORREKSION ISHLAR TIZIMI MISOLIDA | Scienceweb