https://scienceweb.uz/publication/405
OLIY TA���LIMDA USLUBIY JARAYONLAR (tashkil etish va bajarish usullari) Uslubiy qo���llanma | Scienceweb