https://scienceweb.uz/publication/404
��Tarix fanini o`qitishda o���yinli texnologiyalardan foydalanish �� | Scienceweb