https://scienceweb.uz/publication/399
Amaliy va badiiy bezak san'ati | Scienceweb