https://scienceweb.uz/publication/393
TASVIRIY SAN���AT DARSLARIDA GRAFIK MATERIALLARDA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI | Scienceweb