https://scienceweb.uz/publication/391
PEDAGOGIKA OLIY TA���LIM MUASSASALARIDA TALABALARINI BOSH NAMUNASINI TASVIRLASHGA O���RGATISH ORQALI TYEXNIK MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH | Scienceweb