https://scienceweb.uz/publication/389
RANGTASVIRDA TABIAT VA INSON MUNOSABATINING AKS ETTIRILISHI | Scienceweb