https://scienceweb.uz/publication/387
DASTGOHLI RANGTASVIRDA MAISHIY JANRNING IFODALANISHI | Scienceweb