https://scienceweb.uz/publication/386
BO���LAJAK TASVIRIY SAN���AT O���QITUVCHILARINI TURLI GRAFIK MATERIALLARDA ISHLASHGA O���RGATISH. (TEMPERA BO���YOG���I MISOLIDA) | Scienceweb