https://scienceweb.uz/publication/385
RANGTASVIR MASHG���ULOTLARIDA MAISHIY JANRNING IFODALANISHI | Scienceweb